Nazywam się Leokadia Gawlas-Kaczmarczyk. Jestem położną od 27 lat. Od lat 14 oprócz pracy w oddziale ginekologicznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie pracuję z ludźmi przygotowującymi się do rodzicielstwa. Ukończyłam kurs dla prowadzących Szkoły Rodzenia w Łodzi u profesora Fijałkowskiego oraz dla instruktorów Szkoły Rodzenia organizowany przez Fundację "Rodzić po ludzku". Chęć pogłębienia wiedzy skłoniła mnie do ukończenia studiów na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie uzyskałam tytuł magistra położnictwa w lutym 2009 roku. W roku 2004 uzyskałam tytuł Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego IBCLC. Aktywnie doskonalę swoją wiedzę przez udział w seminariach i konferencjach.

Przez wieloletnią pracę na sali porodowej, przyjmując porody w wodzie nabrałam więcej szacunku dla natury. Nadal fascynuje mnie moc, jakiej doświadcza kobieta wydając dziecko na świat oraz towarzyszenie w cudownych momentach oczekiwania na dziecko.

Aktualnie pracuję w szpitalnym dziale jakości, co nie przeszkadza mi prowadząc zajęcia w Szkole Rodzenia obudzić w ludziach fascynację porodem i wiarę kobiet w posiadaną siłę, a w mężczyznach gotowość na spotkanie z najsilniejszą kobietą na świecie. A najsilniejszą kobietą na świecie jest rodząca.

Na wieczornych spotkaniach dzielę się wiedzą na temat jak powitać dziecko na świecie, jak pielęgnować, karmić. Po prostu jak je kochać, bo dziecko rodzi się z potrzebą kochania go. Staram się pomóc kobiecie otworzyć na nowe doświadczenie, na nowe przeżycie. "Otworzyć się" to jest słowo - klucz kiedy mówimy o porodzie (Beatrijs Smulders).